D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Plandiura i Vilacís, Escultor. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció: josep.plandiura@gmail.com

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Josep Plandiura Vilacís, Escultor. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: josep.plandiura@gmail.com