CADIRA
Acer corten oxidat
1,80 m x 0,50 m x 0,40 m
Any 2004
Col·lecció particular