SOMNI D'UNA ESCALA
Acer corten, oxidat i envernissat

Any 2004
Col·lecció particular