BALDAQUÍ
Acer F6, oxitallat i oxidat
4,50 m x 3,80 m x 0,70 m
Any 2006
Església Major de Santa Coloma de Gramenet