NOMBRE 72
Acer de 2,5 mm oxidat i encerat
0,85 m
Any 2007
Col·lecció privada