FARISTOL
Acer de 3 i 5 mm oxidat i encerat
1,20 m
Any 2009
Església Major de Santa Coloma de Gramenet