CARACREMADA
Acer 3 i 4 mm encerat
1,12 m x 0,55 m x 0,25 m
Any 2010
Propietat de l'autor