SERRALLONGA
Acer 3 mm decapat i pintat
1,22 m x 50 m x 45 m
Any 2010
Propietat de l'artista