PORTA PRINCIPAL
Acer 3 i 4 mm oxidat, patinat i encerat
Vidres porta parsol gris securitzat de 10 mm amb 2 tiradors de bronze
Vidres tancament parsol gris 6 mm.

3,75 m x 2,60 m
Any 2011
Església Major de Santa Coloma de Gramenet