CAMPANAR
Acer corten 3, 4, 5 i 6 mm. oxidat i pintat
20 m x 3 m x 3 m
Any 2012
Església Parroquial de St. Cosme i St. Damià
El Prat de Llobregat