LLAÇ
Acer 3 mm oxidat i encerat
0,52cm x 0,40cm
Any 2012
Col·lecció privada