LLIBRE DE BUTXACA HAIKU
Ferro 3 mm oxidat, pavonat i encerat
Perxa superior amb ganxo fusta de faig
0,75 m x 0,52 m x 0,30 m
Any 2013
Propietat de l'artista