PORTA INTERIOR ESGLÉSIA
Acer 3 i 4 mm oxidat i encerat
Vidres parsol securitzat de 10 mm. amb 2 tiradors de bronze
Vidres tancament parsol gris 6 mm.

3,25 m x 2,58 m
Any 2011
Església Major de Santa Coloma de Gramenet