PORTA SANT COSME
Acer corten oxidat i pintat
2,60 m x 2,50 m
Any 2014
Porta principal Església Parroquiel de Sant Cosme i Sant Damià
El Prat de Llobregat