DINOSAURE
Branca de lledoner cremada per un llam sobre peanya de ferro oxidat i encerat amb base de faig de 6 cm. de gruix envernissada
1,75 m x 2 m x 0,60 m
Any 2015
Propietat de l'artista