PARETS (nom per decidir)
Acer corten oxidat
15,60 m x 2,70 m x 2,60 m
Any 2017
Parets del Vallès