MEMÒRIA HISTÒRICA
Acer corten oxidat i pintat
4,25 m x 1 m x 0,40 m
Any 2018
Plaça de la República - Montornés del Vallès